Hur går det i valet?

Hur går det i valet? (2026)

Val är alltid väldigt svåra att förutspå men det finns några slutsatser man kan dra innan man ställer sig frågan: Hur går det i valet 2026?

Sverigedemokraterna, Moderaternal Liberalerna och Kristdemokraterna har tydligt sagt att de kommer skapa någon form av samarbete efter valet och försöka skapa en regering. Just nu ser det dock svårt ut för dessa partier att få över 50% i valet, vilket som krävs för att få en majoritet och därmed bilda regering.

Gå till EU-valet 2024

EU-VALET 2024

Vilka partier kommer att samarbeta?

Just nu är det väldigt svårt att förutspå vilka som kommer samarbeta. L+M+SD+KD har redan deklamerat att de kan tänkas samarbeta och man kan också tänka sig att V+S+Mp kan tänka sig att samarbeta. Det är dock inte säkert då Miljöpartiet har stora problem med att få väljare. Det kan krävas att de söker nya samarbetspartners.

Vilka partier kommer att samarbeta?

Vad är vågmästare?

För att kunna svara frågan: “Hur går det i valet?” så behöver man ta med i beräkningen att Centerpartiet och Liberalerna tillsammans var vågmästare 2018-2022. Detta innebär att det krävdes dessa partier för att t.ex. M+SD+KD ska komma över 50%. Det är just detta som är vågmästare, att ett parti kan vara skillnaden om man får över 50% eller inte. Precis på samma sätt så kräver dagens regeringen (M+L+KD) Sverigedemokraterna för att få majoritet, SD är alltså vågmästare denna mandatperiod (2022-2026).

Under förra mandatperioden (2018-2022) så var i praktiken Centerpartiet vågmästare tillsammans med Liberalerna men (L) valde senare att lämna januariavtalet.

Vilka kommer C och L samarbeta med?

Detta är en svår fråga då både C och L har tydligt markerat att man inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, C har sagt absolut nej till detta medans L kan tänka sig någon form av samarbete men kommer inte låta SD sitta med i en regering. Man vill helst av allt bilda regering med KD och M, så att man då går tillbaka till Alliansen. Om C+L+M+KD blir större än S+V+MP så är det möjligt att man kommer skapa en regeringen. Även om man inte kommer över 50% så är det troligt att detta går.

Den stora frågan är nu hur går det i valet? Detta vet vi den 13 september 2026 och därefter blir det enklare att bilda sig en uppfattning om vilka som kommer kunna skapa en regeringen.

Läs mer: Vad är mandat?

Läs mer: Hur röstar man?