riksdagsledamot lön

Vad har en riksdagsledamot i lön?

En riksdagsledamot i Sverige har en grundlön som bestäms av Riksdagens arvodesnämnd. Lönen för en ...
Läs mer →
Utskott

Utskott – En viktig del av den svenska politiken

Utskott – En viktig del av den svenska politiken Utskott är en viktig del av ...
Läs mer →
Talmannen - en viktig roll i Sveriges Riksdag

Talmannen – en viktig roll i Sveriges Riksdag

Talmannen är en av de viktigaste rollerna i Sveriges riksdag. Talmannen har ansvar för att ...
Läs mer →
Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen: Vad det betyder och hur det fungerar

Subsidiaritetsprincipen är en viktig princip inom EU och svensk politik. Det är en princip som ...
Läs mer →
Mandatfördelning i Riksdagen

Mandatfördelning i Riksdagen: Hur fungerar det?

Mandatfördelning i Riksdagen är en av de viktigaste faktorerna som påverkar den svenska politiken. Det ...
Läs mer →
Lagrådet

Lagrådet – Vad gör dom?

Lagrådet är en av de mest centrala institutionerna i Sveriges rättsliga system. Det är en ...
Läs mer →
Koalitionsregering

Koalitionsregering – Vad är det och hur fungerar det?

En koalitionsregering är en regeringsform där flera politiska partier samarbetar för att bilda en regering. ...
Läs mer →
Interpellation

Interpellation – en viktig del av det parlamentariska systemet

I det svenska parlamentariska systemet finns det olika sätt för oppositionen att utmana regeringen och ...
Läs mer →
EU-nämnden

EU-nämnden – dess roll och uppgift

EU-nämnden är en central del av Sveriges arbete med EU-frågor. Som en del av riksdagen ...
Läs mer →
kvittningssystemet i Riksdagen

Allt du behöver veta om kvittningssystemet i Riksdagen

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ och där lagar beslutas som påverkar alla medborgare i ...
Läs mer →