Integritetspolicy för magnusthulin.se

Denna integritetspolicy förklarar hur magnusthulin.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 1. Insamling av personuppgifter Vi samlar in personuppgifter när du använder våra tjänster eller när du kontaktar oss via e-post eller telefon. Personuppgifterna kan omfatta ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, betalningsinformation och annan information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster.

 2. Användning av personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, hantera dina beställningar och betalningar, kommunicera med dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kan också använda dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och för att skicka marknadsföringsmaterial till dig, om du har samtyckt till detta.

 3. Delning av personuppgifter Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. med leverantörer av betalningstjänster eller leveransbolag).

 4. Säkerhet för personuppgifter Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

 5. Lagringstid för personuppgifter Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi raderar eller avidentifierar dina personuppgifter när de inte längre behövs.

 6. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter, samt att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

 7. Ändringar av integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Integritetspolicy för annonsering, cookies och sociala medier

 1. Annonsering Vi använder oss av annonseringstjänster från tredje part för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Dessa annonser kan visas på olika plattformar och webbplatser. Vi kan samla in viss information om dig för att anpassa annonserna till dina intressen. Denna information kan omfatta din IP-adress, dina sökord, din webbläsarhistorik och din enhetsinformation. Vi delar inte din personliga information med annonsörer utan ditt samtycke.

 2. Cookies Vi använder oss av cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in information om hur våra besökare använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder både session-cookies (som raderas när du stänger webbläsaren) och permanenta cookies (som lagras på din enhet under en längre tid). Du kan ställa in din webbläsare för att avvisa cookies eller för att bekräfta varje gång en cookie försöker lagras på din enhet.

 3. Sociala medier Vi använder oss av sociala medie-plattformar för att marknadsföra våra tjänster och produkter och för att kommunicera med våra kunder. Vi kan samla in information från sociala medier-plattformar, såsom din profilinformation och dina inlägg, när du interagerar med oss på sociala medier. Vi delar inte din personliga information med sociala medie-plattformar utan ditt samtycke.

 4. Dina rättigheter Du har rätt att begära information om vilken information vi har samlat in om dig, samt att begära att denna information raderas eller rättas om den är felaktig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av din information och att begränsa vår behandling av din information. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

 5. Ändringar av integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.