EU

Vad är och vad gör Europaparlamentet

Vad är och vad gör Europaparlamentet?

Välkommen! Har du någonsin funderat över Europaparlamentet? Europaparlamentet: Kontinentens demokratiska hjärta Europaparlamentet är inte bara en byggnad i Bryssel. Det är en symbol för enhet, …

Läs mer →
Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen: Vad det betyder och hur det fungerar

Subsidiaritetsprincipen är en viktig princip inom EU och svensk politik. Det är en princip som syftar till att säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna
Läs mer →
Nya EU-regler för politisk nätreklam

Nya EU-regler för politisk nätreklam – Vad innebär det för dig?

EU-kommissionen har nyligen presenterat nya regler för politisk nätreklam som kommer att ha stor påverkan på hur politiska kampanjer kommer att genomföras i framtiden. I
Läs mer →
EU-nämnden

EU-nämnden – dess roll och uppgift

EU-nämnden är en central del av Sveriges arbete med EU-frågor. Som en del av riksdagen är dess huvudsakliga uppgift att granska och följa upp regeringens
Läs mer →