Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Text av Helena Lindahl

Branden hos Polarbröd är ett otroligt sorgligt landsbygdstrauma. Ägarna till fabriken har som ambition att bygga upp den på nytt – men innan det är gjort så riskerar tomrummet efter fabriken påverka hela Älvsbyn högst påtagligt.Jag förväntar mig därför att regeringen omgående agerar för att göra vad man kan från statligt håll för att underlätta situationen. Över en natt förlorade 270 personer sin arbetsplats och det riskerar att få stora konsekvenser för en landsbygdskommun där det bor knappt 8 000 invånare.

Uppskalat till Stockholms stads storlek så innebär det att 30 000 jobb skulle försvinna i ett enda dramatiskt slag. Det säger sig självt att det är en väldigt svår situation för en liten kommun att hantera helt på egen hand – vilket jag tycker att man inte ska behöva.

Därför kommer jag och min norrbottniska kollega Linda Modig under dagen lämna in en skriftlig frågeställning till både näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, för att få svar på vad regeringen är beredda att göra för att hjälpa Älvsbyn i den uppkomna situationen.

*Foto: Carina Edström Fd Westman

Scroll to Top