Vad är och vad gör Europaparlamentet

Vad är och vad gör Europaparlamentet?

Välkommen! Har du någonsin funderat över Europaparlamentet?

Europaparlamentet: Kontinentens demokratiska hjärta

Europaparlamentet är inte bara en byggnad i Bryssel. Det är en symbol för enhet, demokrati och den europeiska andan.

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet, ofta kallat EP, är den lagstiftande grenen av Europeiska Unionen och det enda EU-organ vars medlemmar väljs direkt av medborgarna i de olika EU-länderna.

Förståelse för Europaparlamentets funktion

Att förstå Europaparlamentet är som att dyka djupt in i hjärtat av europeisk politik.

Hur fungerar Europaparlamentet?

Europaparlamentet består av 705 ledamöter (MEP) som representerar alla 27 medlemsländer.

De svenska EU-parlamentarikerna

Arba Kokalari (M)

Jessica Polfjärd (M)

Tomas Tobé (M)

Jörgen Warborn (M)

David Lega (KD)

Sara Skyttedal (KD)

Erik Bergkvist (S)

Ilan De Basso (S)

Heléne Fritzon (S)

Evin Incir (S)

Carina Ohlsson (S)

Peter Lundgren (Partilös, tidigare SD)

Johan Nissinen (SD)

Charlie Weimers (SD)

Abir Al-Sahlani (C)

Emma Wiesner (C)

Karin Karlsbro (L)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Jakop Dalunde (MP)

Pär Holmgren (MP)

Malin Björk (V)

Europaparlamentet och dess inflytande på medlemsstaterna

Ingen kan förneka Europaparlamentets inflytande över dess medlemsstater.

Hur påverkar Europaparlamentet medlemsstaterna?

Parlamentet kan lagstifta på områden som direkt påverkar livet för EU-medborgare.

Europaparlamentets roll i den globala scenen

Europaparlamentet är inte bara en viktig spelare inom EU, utan också på den globala scenen.

Vad gör Europaparlamentet på global nivå?

Europaparlamentet har en central roll i att föra fram EU:s ståndpunkter på den internationella scenen.

Europaparlamentet och  framtiden

Europaparlamentet och framtiden

Europaparlamentet spelar en avgörande roll när det gäller att rikta EU mot framtiden. Det finns viktiga beslut rörande t.ex. migration, miljö, klimat och mycket mer som behöver beslutas om.

Hur påverkar Europaparlamentet EU:s framtid?

Europaparlamentet har makten att forma EU:s framtid genom att införa lagstiftning som styr politiken i unionen.

Vanliga frågor och svar om Europaparlamentet

  1. Vad gör Europaparlamentet? Europaparlamentet spelar en viktig roll i EU:s lagstiftning och budgetprocess. Det bidrar också till att utforma EU:s politik på olika områden.
  2. Hur många ledamöter har Europaparlamentet? Europaparlamentet har 705 ledamöter som representerar alla 27 medlemsländer i EU.
  3. Hur väljs ledamöterna i Europaparlamentet? Ledamöterna i Europaparlamentet väljs direkt av medborgarna i de länder de representerar, vart femte år.
  4. Hur påverkar Europaparlamentet mitt liv? Genom sin lagstiftande roll kan Europaparlamentet direkt påverka ditt liv. Det kan påverka allt från konsumenträttigheter till arbetsvillkor och miljöskydd.
  5. Har Europaparlamentet någon makt över nationalstaterna? Ja, Europaparlamentet kan lagstifta på områden som har direkt inflytande på livet för EU-medborgare, inklusive medborgare i medlemsstaterna.
  6. Hur kan jag engagera mig i Europaparlamentet? Den mest direkta metoden är att rösta i Europaparlamentsvalen. Du kan också kontakta dina MEP:er och uttrycka dina åsikter och bekymmer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *