Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

DETTA ÄR CORONAKOMMISSIONEN

Regeringen har beslutat att en kommission ska tillsättas med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits.Kommissionen ska bland annat

utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin, utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, och lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.Som ordförande har regeringen utsett Mats Melin. Han var mellan 2011 och 2018 justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare regeringsrätten.

Dessförinnan var han mellan 2004 och 2011 chefsjustitieombudsman. Mats Melin har medverkat i flera statliga utredningar och även tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen.Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.Kommissionen består av följande personer:

Mats Melin, ordförande. Jurist och tidigare chefsjustitieombudsman, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.

Camilla Lif – präst och tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.

Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Göran Stiernstedt – docent, ordförande för den gemensamma styrelsen för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus samt ordförande för Karolinska Institutet.

Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

KÄLLA: Regeringen

Scroll to Top