Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Striden om arbetsrätten

Jag utgår från att Moderaterna kommer stödja detta förslag när det kommer på riksdagens bord!

Bra insats av Anders W Jonsson Centerpartiet i gårdagens Agenda.

Jonas Sjöstedt hoppas på stöd från övriga borgerligheten för att sätta stopp för detta.

Jag förstår inte hur han räknar med att dessa partier ska rösta emot ett förslag som är bra för landets småföretagare och ger en bättre flexibilitet på arbetsmarknaden.

Detta handlar alltså om punkt 20 i Januariavtalet:

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en
grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från
turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring
ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader
vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och
den anställdes omställningsförmåga stärks. Utredningen ska också arbeta med
förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika
anställningsvillkor.

Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora
företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens
parter, ha kontakt med dessa företags organisationer. Om parterna når en
överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet
ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat
fall genomförs utredningens förslag.

(Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top