Vad ska jag rösta på?

Vad ska jag rösta på?

Många ställer sig frågan: Vad ska jag rösta på?

För de flesta läser man på om de olika partierna någon någon vecka innan valet. Det kan vara svårt att fatta ett beslut om vilket parti man ska rösta på!

Gå till EU-valet 2024

EU-VALET 2024

Vad är viktigt för dig?

När du ställer dig frågan “Vad ska jag rösta på?” så tycker jag du ska fundera på vad som är viktigt för dig och kanske de som står dig nära, men även för landets framtid. Kanske driver du företag? Då vill du kanske ha villkor som är bra för företagande. Eller så kanske din pappa bor på ett ålderdomshem, då kanske äldrevården är viktig för dig.

samarbeten när man väljer vad man ska rösta på

Tänk också på eventuella samarbeten i riksdagen när du ställer dig frågan "Vad ska jag rösta på?"

Som de flesta känner till så är mandaten i riksdagen fördelade på partier till höger och vänster. Inget parti i Sveriges riksdag har över 50% av röster och måste alltså samarbeta med andra partier. Det betyder att man måste kompromissa med sin politik. Det kan därför vara viktigt att tänka igenom vilket “block” man vill ska regera. Vill du ha de rödgröna partierna eller ett borgerligt block? När man ställer sig frågan vad man ska rösta på så bör man ta med i beräkningen viss politik kommer försvinna när partier börjar sambearbeta.

Hur läser man på för att veta vad ska jag rösta på?

Det bästa är alltid att läsa partiprogram från de olika partierna. Har man inte den tiden så kan det vara bra att följa partiledardebatterna på TV men också att göra en valkompass.

Genom valkompassen kommer du få svara en rad olika frågor och därefter visas ett resultat av partier och kandidater du står närmast.

Personligen tycker jag det är viktigt att personkryssa när man röstar. Det är ofta stor skillnad på de lika kandidaterna på en valsedel och personligen väljer jag en kandidat som står nära mig rent politisk och ideologiskt.

Bästa att rösta blankt än inte rösta alls

Jag tycker det är bättre att rösta blank än att inte rösta alls. Om du har ställt dig frågan “Vad ska jag rösta på?” och ändå inte kommit fram till ett bra alternativ att rösta på så kan man alltid rösta blank. 

Om man röstar blank så röstar man inte på något parti men man har ändå utkrävt sin demokratiska rätt att rösta. 

Demokratin är viktig och därför tycker jag det är bättre att rösta blankt, om man verkligen inte kan identifiera sig med något parti. 

Om du funderar på att rösta blank så tycker jag ändå du ska ta en funderare till och försöka hitta ett parti. Tänk på att det finns fler partier man kan rösta på än endast de som sitter i riksdagen.