Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Centerpartiets viktigaste frågor

Centerpartiets viktigaste frågor är småföretagande, jämställhet, landsbygd, miljö, klimat, hållbarhet och arbetsmarknad. Centern driver en liberal politik som bygger på att småföretag ska ha bra förutsättningar, hela landet ska leva och människor ska arbeta och inte leva på bidrag från staten. Friheten för individen och äganderätt är också frågor som tillhör centerpartiets viktigaste frågor.

Företagande

Sverige ska vara det bästa land att starta och driva företag i. Då behöves en politik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Det är viktigt att hålla skatter låga för företagare så att dom har råd att anställa fler men även göra nödvändiga investeringar. Alla onödiga regler och krångel ska bort.

Mina Förslag:

  • Ta bort arbetsgivaravgift för den första anställda på företaget
  • Göra det enklare att lämna över sitt företag till nästa generation
  • Införa ”Ingångsföretag”, en enklare företagsform med mindre krångel och administration
  • Inför en maxtaxa för småföretagare, dvs att kommuner måste ha en gräns för hur mycket de kan kräva i t.ex. tillståndskontroller eller ansökningar.

Klimat och miljö

Utsläpp måste minska. Nästan alla länder står bakom Parisavtalets klimatmål, ändå så fortsätter utsläppen att öka. Larmrapporterna får inte förlama oss, utan nu krävs handlingskraft och ledarskap. Centerpartiet driver en resultatinriktad politik, byggd på teknisk utveckling och innovation.

Förslag:

  • Klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet borde vara att nå klimatneutralitet 2040.
  • Fossila bränslen i transportsektorn fasas ut till 2030 och att sjöfarten från svenska hamnar och all flygtrafik från svenska flygplatser ska vara fossilfritt till 2040.
  • Investeringar i minusutsläpp i Sverige och på EU-nivå, det vill säga att ta bort befintliga koldioxidutsläpp i atmosfären.
  • Investera i att fånga in koldioxid. Detta betyder att man bygger stora filter som suger in luft och filtrerar bort koldioxid, därefter släpps den rena luften ut i atmosfären.

Jämställdhet

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. För Centerpartiet är det viktigt med friheten för individen.

Klimat och miljö

Vilka är centerpartiets viktigaste frågor?

Valinformation

  • Vill du ha valinformation via e-post inför valet? Innan valet kommer jag sätta ihop enkel information om hur och var man röstar. Jag kommer också köra live-sändningar för att diskutera politik. Jag kommer självklart inte dela din e-post med någon och kommer absolut inte skicka någon spam.

Kontakta mig

Här kan du fylla i din kontaktuppgifter för att komma i kontakt med mig. Ditt meddelande hanteras med sekretess och delas inte.
Scroll to Top