Vad står partierna för?

Vad står partierna för?

Partierna står för olika saker i olika frågor. Det är stor skillnad mellan de olika partierna i Sveriges riksdag. Detta kan skilja sig något på lokal nivå (kommun och region) där sakfrågor tenderar att vara viktiga och man samarbetar med lika partier friare än i riksdagen. Här nedan listas de lika partierna efter frågan: Vad står partierna för?

Sverige är känt för sitt stabila politiska system och dess demokratiska traditioner. En viktig del av detta system är de politiska partierna som representerar olika ideologier och intressen. I den här artikeln kommer vi att titta på de största och mest inflytelserika politiska partierna i Sverige, deras ideologier och vilka frågor de fokuserar på.

Centerpartiet har sin bakgrund bland bönder och därför är jordbruk, miljö och företagande väldigt viktiga frågor. Säker och närproducerad mat är en av de absolut viktigaste frågor. På senare år har Centern rört sig till att vara mer renodlat liberala. Detta innebär att man tycker om människors frihet och jämlikhet, bland annat. Centern är också ett humanistiskt parti där det är viktigt att ha en medmänsklig migrationspolitisk. Det måste dock vara ordning och reda, att människor fort kommer i arbete är väldigt viktigt.

Gå till EU-valet 2024

EU-VALET 2024

Liberalerna är som namnet säger, liberala. Det innebär att man precis som Centerpartiet tycker det är viktigt med människans frihet, jämlikhet, låga skatter, personligt ansvar och värna om minoriteters rättigheter.

Liberalerna bytte namn för några år sedan, tidigare hette man Folkpartiet. 

Liberalerna har väldigt svaga opinionssiffror och riskerar att åka ur riksdagen 2026. Många väljare tycker att Centerpartiet är ett mycket tydligare liberalt parti idag.

Moderaterna är ett liberalt och konservativt parti. Det är ett stort parti så det finns väldigt många olika inriktningar och de senaste åren slitningar mellan de som tycker om den nuvarande, mer hårda politiken med hårdare straff och lägre invandring. Det finns också en del av partiet som tycker politiken som Alliansen hade med Reinfeldt var bättre. Många av dessa sympatiserar nog mer med Centerpartiet  idag.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna härstammar från vitmaktrörelsen och har en mörk historia. Partiledare innan Jimmy Åkesson har varit öppet rasistiska. Sedan man tog sig in i riksdagen så har man försökt få bort rasiststämpel på partiet och benämner sig som socialkonservativa. Detta innebär alltså en blandning mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

SD är inte ett borgerligt parti och man är mycket skeptisk till internationellt samarbete, man är emot EU och tycker inte Sverige ska ta emot invandrare. I vissa frågor har man gemensamma ståndpunkter som M och KD och därför vill man gärna samarbete med dessa partier. Personligen tror jag det inte är omöjligt att SD kan samarbete med S i framtiden.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna härstammar ifrån arbetarrörelsen, därav deras starka koppling till fackföreningarna. Nuförtiden är det dock inte lika många arbetare som röstar på Socialdemokraterna. Man har tappat röster till de flesta partier genom åren.

Socialdemokraterna vill ha höga skatter och en stor stat. Det är en stor skillnad mellan liberala partier och Socialdemokraterna. Man kanske också säga att S vill att staten ska bestämma över individen i större utsträckning än de liberala och konservativa partierna.

Miljöpartiet

Miljöpartiet startades med fokus på miljö och klimat-frågorna. Vid starten var man ett liberalt parti men har blivit mer och mer ett vänsterparti. Man samarbetar gärna med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  Man har dessutom tappat mycket i väljarstöd de senaste åren då många väljare tycker att Miljöpartiet har en allt för öppen migrationspolitik men även att MP bär en stor del av skulden för de energiproblem vi har i Sverige idag. Det finns en risk att Miljöpartiet åker ut riksdagen 2026.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är nog det parti jag personligen står längst ifrån. Partiets historia är mörk då man tidigare var ett kommunistiskt parti som samarbetade med Sovjetunionen och DDR. Idag har partiet gjort upp delvis med sin historia men är fortfarande ett socialistiskt parti och deras ungdomsförbund säger att de är kommunister. V samarbetar oftast med S och MP och de vill ha väldigt höga skatter och stor omfördelning av pengar. Vänsterpartiet står väldigt långt ifrån de liberala och konservativa partierna.

Kristodemokrarerna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti i Sverige som grundades 1964. Partiet har sedan dess varit representerat i riksdagen och har vid flera tillfällen suttit i regeringsställning. Kristdemokraterna har en konservativ och kristen värdegrund och driver bland annat frågor som familjepolitik, vård och omsorg samt skola och utbildning. Partiet har också en tydlig miljöprofil och har förespråkat en rad miljö- och klimatpolitiska åtgärder. I riksdagsvalet 2018 fick Kristdemokraterna 6,3 procent av rösterna och har för närvarande 22 mandat i riksdagen. Partiledare är sedan 2015 Ebba Busch Thor.

Vänster-höger-skalan

En vanlig metod för att beskriva ideologiska skillnader mellan politiska partier är att använda en vänster-höger-skala. På den här skalan anses vänstersidan representera större statlig inblandning i ekonomin, högre skatter och en mer generös välfärdsstat. På högersidan finns en större betoning på individuella friheter, lägre skatter och en mindre offentlig sektor.

Ideologiska skillnader mellan partierna i Sverige

Trots att de politiska partierna i Sverige representerar olika ideologier och intressen finns det några gemensamma nämnare. De flesta partierna är för en stark välfärdsstat och offentligt finansierade tjänster som sjukvård och utbildning. De flesta partierna är också för en hög grad av jämlikhet, men skillnaderna ligger i hur jämlikheten ska uppnås.