fbpx

Tidigare startsida

[smartslider3 slider=5]

Nytt ledarskap för Malmö & Sverige

Vi är Warda Fatih (läkarstudent) och Magnus Thulin (företagare) och vi är ditt alternativ för ett nytt ledarskap i Malmö och Sverige. Vi tror på framtiden, på företagandet och på individens handlingskraft. För oss är det enbart resultat som räknas.
[smartslider3 slider=7]

En ny målbild för Malmö

Vi vill skapa en ny målbild för Malmö. Framtiden i staden måste fyllas med uteliv, företagande och miljövänliga lösningar. Staden behöver ritas om, utanförskap måste rivas och hyresrätter göras om till bostadsrätter som även människor i dessa utsatta områden ska kunna köpa. Ytor i staden måste frigöras för butiker, caféer, och företag. Grön industri och visionär teknik måste bli självklara delar av stadens byggnader och stadsdelar. Onödiga förvaltningar i kommunen måste skalas bort för att istället prioritera brottsförebyggande enheter och trygghet. Malmö måste bli frihetens och trygghetens stad. Där alla slipper hedersförtryck och våld. Inom den kommande mandatperioden vill vi göra den svarta ekonomin helt vit, minska bidragsutbetalningarna med 25% och införa utbildningsplikt till bristyrken för personer som har låg utbildning eller går arbetslösa. Straffrabatter måste bort och staden måste skydda småföretagare och främja näringslivet. Vi vill skapa en stad som lever, som är handlingskraftig och som tar ansvar.
[smartslider3 slider=8]

Anständighet, Ansträngning & Ansvar

Malmö och Sverige måste formas om i grunden. Studier, arbete och slit måste löna sig. Samhället måste kräva eget ansvar och ansträngning från varenda medborgare; ung som gammal, svenskfödd som nyanländ. En fungerande migration och integration kräver regleringar och krav, men framförallt kräver den jobb. Sverige står inför en akut brist inom flertalet viktiga välfärdsyrken; inom barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården, skolan och servicebranschen. Trots detta ekar utbildningsplatser tomma när flertalet människor går arbetslösa. Mer än 50% av malmöborna i utsatta områden går arbetslösa samtidigt som staden årligen betalar ut cirka 1000 miljoner kronor i försörjningsstöd.  Malmö och Sverige måste styra sin arbetsföra befolkning mot de bristyrken som finns genom utbildningsplikt och kräva att människor tar jobb som finns inom våra bristyrken. Det måste finnas krav på pendling/flytt i det fall arbete finns på andra orter i Sverige. Malmö måste lägga grunden för att utbilda och fostra medborgare som tar ansvar. Problemskolor måste vändas till toppskolor och ansträngningar måste belönas.

Vill du prata politik med oss?

Skriv ett mail eller ring oss så hittar vi en tid då vi kan sätta oss ner!