Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Ersättare i Sveriges riksdag och Regionfullmäktige - Skåne

Född i Malmö, uppvuxen i Småland och utbildning från London och Istanbul. Åren efter min ekonomexamen har jag hunnit med att arbeta i runt i världen, från Hong Kong till Santiago i Chile. Detta har givit mig nyttiga erfarenheter om allt från kultur till religion och hur man gör affärer på olika platser i världen.

Sedan 11 år tillbaka är jag företagare och familjefar, boendes i Malmö. Jag har alltid varit väldigt intresserad av politik och samhällsfrågor. Någon gång i livet vill jag gärna arbeta med politik, om detta är inom en snar framtid eller längre fram får ödet utvisa.

Att vara folkvald är något man ska vara stolt över, men det kommer också med ett stort ansvar. Man ska betala tillbaka det förtroende man fått av väljarna. Resultat är något som alltid har drivit mig och det är egentligen ganska oundvikligt för en företagare. Intäkterna måste in för att betala skatter, leverantörer och löner.

“Public servant” säger man på engelska. Det är något som jag tror är viktigt för folkvalda. Man ska under en viss period arbeta aktivt med att förbättra villkoren för människor och företag. När arbetet är utfört går man tillbaka till yrkeslivet med en känsla att man har gett allt på den politiska scenen. Jag tror inte på årtionden som heltidspolitiker, utan under en kortare period av sitt liv ge allt för de frågor man tror på, därefter lämna stafettpinnen vidare.

Detta vill jag göra i riksdagen

Om du vill personkryssa mig så kan du göra det på valsedlarna i Malmö, Lund, Vellinge, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge, Lomma, Bjärred, Skurup, Trelleborg, Ystad eller Sjöbo.

Idag är elpriset rekordhögt. Så här kan det inte fortsätta. De höga elpriserna i södra Sverige är ett stort hot mot industrin, jordbruket, företag och hushåll. Arbetstillfällen riskerar att gå förlorade och nyetableringar av företag kan försvinna till andra platser i Sverige där lägre priser gäller.

Dessa förslag kan pressa priserna rejält. För ett normalhushåll i södra Sverige innebär det en sänkning med nästan 6 000 kronor i månaden redan i vinter.

Centerpartiet har sedan länge en handlingsplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030. Vi vill vrida upp effekten på alla energislag och se en ökad elproduktion om minst 50 terawattimmar under nästa mandatperiod, vilket motsvarar förbrukningen på 10 miljoner villor under ett år.

Ge alla hushåll som idag har direktverkande el möjligheten att göra avdrag på 50 procent på kostnaden för att installera fjärrvärme eller värmepump.

Ge Svenska Kraftnät ett tydligt uppdrag att agera för att sänka elpriserna i vinter. Det kan ske genom att Svenska Kraftnät upphandlar biokraft och sätter igång outnyttjad kraftproduktion. Med upphandling av kraft, så kallad mothandel om 4 TWh skulle elpriset sjunka avsevärt.

Sänk elnätsavgifterna med minst 30%. När elpriset blir högre blir också elnätsavgiften högre. Här kan vi pressa ner priset.

Läs hela rapporten här.

Människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv. Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop.

Därför vill jag att skatterna på arbete och företagande blir lägre. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta. På sikt stärker det därmed hela landets ekonomi och ökar resurserna till välfärden genom att fler jobbar.

ta bort amorteringskravet
Priserna skenar och boräntorna höjs. Jag vill att det förstärkta amorteringskravet tas bort, för att underlätta för fler hushåll i ett tuffare ekonomiskt klimat.
När inflationen nu stiger och räntorna höjs blir det svårare att få ihop ekonomin för många hushåll. Riksbanken räknar med att höja sin styrränta från 0 till knappt två procent den närmsta tiden. Det kommer att leda till klart högre räntebetalningar för svenska hushåll med bolån.
Jag och Centerpartiet vill därför att det förstärkta amorteringskravet avskaffas, för att underlätta för fler hushåll med sina bolånekostnader. Det förstärkta amorteringskravet innebär att den som har bolån på mer än 4,5 gånger sin inkomst före skatt måste amortera en extra procentenhet av bolånet per år.
Om det ekonomiska läget för Sverige blir ännu värre så tycker jag att hela avkastningskravet kan slopas eller pausas under en längre tid.

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. I dag är vi betydligt fler svenskar, men det producerar inte mer mat, vi litar för mycket på importen.

Pandemin borde varit en väckarklocka för de flesta. Gränser stängdes och varor kunde inte färdas fritt.

Skåne har en av världens bästa åkermarker, det är ytterst viktigt att den bevaras. Det finns stor potential att öka den svenska produktionen inom grönsaker, potatis, frukt, bär osv.

Nya byggen och etableringar på skånsk åkermark måste göras med stor försiktighet. Om Sverige ska nå sina miljö & klimatmål och samtidigt öka vår självförsörjningsgrad för mat behövs den fina åkermarken som vi har i Skåne.

New York-modellen

Polisen i New York, en stad med närmare 7,5 miljoner invånare, arbetar sedan flera år extra hårt med att sätta stopp för småbrott. Det innefattar bla. inbrott, bilstölder och andra vardagsbrott. Tanken är att stoppa små förseelser innan dessa leder till grövre brottslighet.

Sedan metoden infördes har brottsligheten sjunkit närmare 80% och sedan 90-talet har man sluppit ca 10.000 mord och 15.000 grova sexualbrott.

New York har mer än dubbelt så många polisanställda som hela Sverige, på mycket mindre yta. Dessutom har man gjort en stor satsning på modern teknik.

Att bekämpa vardagliga ordningsstörningar höjer livskvaliteten för invånarna, men hjälper också i kampen mot grövre brott, då samma individer ofta är skyldiga.

Små polisdistrikt och lokalt förankrade poliser – gärna med samma etniska bakgrund som invånarna – ger den insyn som krävs för att motverka brott. Närmare halva poliskåren har i dag minoritetsbakgrund i New York.

Svensk polis går dessvärre i en annan riktning. Centralisering, lågt ansvarsutkrävande och oattraktiva arbetsvillkor är några av sakerna som måste ändras.

Jag går till val på att införa New York-modellen i Sverige.

Enkla jobb innebär att arbetet inte kräver någon utbildning utöver grundskolenivå. Det betyder att yrkena inte har några krav på yrkesutbildning, eller att kraven på utbildning är låga.

Sverige riskerar att klyvas mellan de som har ett jobb och de som inte har ett jobb. Och tröskeln in på arbetsmarknaden är hög. Därför vill vi göra särskilda satsningar på enkla jobb, för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Ta bort arbetsgivaravgiften helt under de första två åren för till exempel nyanlända, ungdomar, eller långtidsarbetslösa som aldrig haft något jobb.

– Ta bort arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år. På så sätt får ungdomar möjlighet att jobba extra.

– Utöka RUT och ROT-avdragen

På sikt stärker detta hela landets ekonomi och ökar resurserna till välfärden genom att fler jobbar. Dessutom är ett arbeta den bästa vägen till god integration.

CSS

Det finns en rad olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid från fabriker och kraftverk. Teknikerna har på engelska fått samlingsnamnet ”Carbon Capture and Storage” (CCS).

Först fångas koldioxiden in och avskiljs från övriga rökgaser som skapas i fabriken eller kraftverket.

När koldioxiden fångats in måste den komprimeras kraftigt under högt tryck så att den minskar i volym.

I ett tredje och sista steg pumpas koldioxiden djupt ner i berggrunden för att lagras.

Teknikutveckling är ett måste för att världen ska nå sina klimatmål.

Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland med teknik som kan sänka uppvärmningen och öka vår luftkvalitet.

Kontakta mig

Här kan du fylla i din kontaktuppgifter för att komma i kontakt med mig. Ditt meddelande hanteras med sekretess och delas inte.
Scroll to Top