Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Presentation och CV

Född i Malmö, uppvuxen i Småland och utbildning från London och Istanbul. Åren efter min ekonomexamen har jag hunnit med att arbeta i runt i världen, från Hong Kong till Santiago i Chile. Detta har givit mig nyttiga erfarenheter om allt från kultur till religion och hur man gör affärer på olika platser i världen.

Sedan 11 år tillbaka är jag företagare och familjefar, boendes i Malmö. Jag har alltid varit väldigt intresserad av politik och samhällsfrågor. Någon gång i livet vill jag gärna arbeta med politik, om detta är inom en snar framtid eller längre fram får ödet utvisa.

Att vara folkvald är något man ska vara stolt över, men det kommer också med ett stort ansvar. Man ska betala tillbaka det förtroende man fått av väljarna. Resultat är något som alltid har drivit mig och det är egentligen ganska oundvikligt för en företagare. Intäkterna måste in för att betala skatter, leverantörer och löner.

“Public servant” säger man på engelska. Det är något som jag tror är viktigt för folkvalda. Man ska under en viss period av sitt liv arbeta aktivt med att förbättra för människor. När arbetat är utfört går man tillbaka till yrkeslivet med en känsla att man har gett allt på den politiska scenen. Jag tror inte på årtionden som heltidspolitiker, utan under en kortare period av sitt liv ge allt för de frågor man tror på, därefter lämna stafettpinnen vidare.

CV

Ekonomi och företagande

Idag är det den 13 maj 2021. De senaste dagarna har visat att det finns en stor oro på börserna runt om i världen. För några veckor sedan skrev jag och min far två längre artiklar för risken av inflation efter att stater runt om i världen trycker pengar för att rädda ekonomiskt drabbade människor och företag.

Pandemin har skapat en skuld aldrig någonsin uppmäts. Länder i Europa har idag statsskulder som inte ens togs som exempel när jag studerade ekonomiprogrammet.

Utöver detta så ökar skulderna för människor både i form av pengar, men även för personal inom sjukvården, äldrevården, besöksnäringen och andra sektorer som är starkt påverkade av pandemin.

Kriser har inte endast den egenskapen att det påverkar ekonomier, det påverkar även demokratier. Vi har under det senaste året sett hur auktoritära stater tar chansen att agera på sätt som strider mot internationell rätt. Det tydligaste exemplet på detta är antagligen hur Kina tagit kontrollen över Hong Kong.

Tyvärr ser vi även att krisen skapar polarisering i samhällen och människor med olika politiska uppfattningar glider längre och längre isär. USA har under de senaste åren visat att ”land of the free” också kan hotas av mörka krafter.

Vill du läsa artiklarna?

Inflation del 1

Inflation del 2

Inflation del 3

Inflation del 4

Huspriserna

Mer decentralisering av makt och stärkt folkrörelse

Demokratifrågor är något jag är mycket intresserad av. Detta beror antagligen på min bakgrund av att ha bott i både demokratiska och odemokratiska länder. I början av 2000-talet bodde jag under några år i Ungern och Turkiet. Liberala vindar kändes tydligt och medborgarna i de här länderna strävade tydligt efter frihet och en liberal demokrati. EU-medlemskapet för Ungern hade skapat otrolig optimism i samhället. På samma sätt fanns vindar som vill ha mer folkstyre även i Turkiet.

Både dessa länder har tyvärr nu visat att det blåser nya vindar i östra och södra Europa. Detta är en utveckling som måste brytas och vi ser idag tendenser att mörka krafter även finns i vårt land.

För att råda bot på detta behövs mer makt till folket lokalt. Jag förespråkar starka lokala styren och decentralisering av makt. Detta kan endast åstadkommas med en stark folkrörelse. Centerpartiet och dess förankring i folkrörelsen behöver arbeta för att fler personer engagerar sig i debatt och politik, endast så kan vi mota bort populister och socialister.

Miljö och klimat är vår tids ödesfrågor

Min dotter är drygt ett år gammal, vilken värld ska vi lämna över till våra barn att förvalta?

Med min bakgrund inom svensk industri så vet jag att innovationskraften är stark i ett fritt samhälle. Entreprenörer skapar nu produkter och tjänster som på riktigt kommer påverkade framtida klimat, detta kallas ofta ”greentech”. Vare sig det handlar om att suga in och filtrera koldioxid eller att skapa drivmedel som inte påverkar klimatet så händer det mycket nu.

Jag är en stark förespråkare av innovation och jag tror att världen kan klara de mål som FN har satt upp. Detta förutsätter dock att vi drar åt samma håll, därav mitt stora intresse även för demokrati.

Min största drivkraft inom miljö och klimatarbetet handlar därför om svensk tillverkningsindustri och innovation. Vi behöver förena tillväxt med medvetenhet om världens resurser och slit och släng-samhället behöver försvinna.

En globaliserad värld kan utmana jordens resurser och det är därför vi i Centerpartiet behöver ytterligare förstärka vårt arbete för att värna det närproducerade.

Varför ska vi importera kött från Brasilien när vi idag har världens starkaste djurskyddslagar och miljölagstiftning? Svenska kött, producerat av svenska bönder är något vi behöver höja, inte sänka med import av mat från alla jordens hörn.

Matvaror som är märkta med ekologiska KRAV kan idag tillverkas i Kina, skickas till Polen för paketering och därefter hamna på hyllan i svenska matvarubutiker. Är detta hållbart? Mitt svar är nej. Låt oss använda vårt sunda förnuft och skapa mat på hemmaplan, oavsett om maten är ekologiskt producerad eller inte.

Frihandel med sunt förnuft!

Följ mig gärna på sociala medier

Kontakta mig

Här kan du fylla i din kontaktuppgifter för att komma i kontakt med mig. Ditt meddelande hanteras med sekretess och delas inte.

Valinformation

  • Vill du ha valinformation via e-post inför valet? Innan valet kommer jag sätta ihop enkel information om hur och var man röstar. Jag kommer också köra live-sändningar för att diskutera politik. Jag kommer självklart inte dela din e-post med någon och kommer absolut inte skicka någon spam.
Scroll to Top