Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Företagande för Europa framåt!

Företagande för Europa framåt!

Företagande är en viktig del  som driver Sverige framåt. Företagare och deras verksamheter gör att vi kan ha en välfärd med bra vård, omsorg, utbildning, järnvägar och vägar för både människor och gods samt ett rättsväsende. Sverige och EU måste ha företagande i världsklass för att kunna möta och lösa de utmaningar som världen står inför. EU behöver ha fler handelsavtal med övriga världen för att underlätta för handel och minska regelkrångel, som kan hota utvecklingen.

Jordbruk och annan grön industri är vanligt på landsbygden och det är viktigt att dessa branscher inte missgynnas. Man ska kunna driva företag på samma villkor i hela Sverige.

Företagande i världsklass kräver att vi i Sverige och inom EU satsar än mer på infrastruktur. Väl fungerande vägar, järnvägar, flygplatser, elnät och fiber såväl i staden som på landsbygden är ett måste för att det ska fungera att driva företag!

Jag har själv drivit företag i många år och vet vilket hårt arbete det innebär, men också hur roligt och givande det är!

 

Jag vill driva följande i Europaparlamentet:

 • Fler handelsavtal med länder utanför EU.
 • Jämbördiga regler inom EU gällande jordbruksföretagen (Regleringen i Sverige ska inte bli sämre, reglerna inom EU ska bli bättre).
 • Bättre infrastruktur i hela landet, inte enbart i storstadsregioner.
 • Förenklade regler för mindre företag.
 • Grön tillverkningsindustri i EU.
 • Fokus på mindre företag, lagstiftning i företagsfrågor ska utgå från mindre företag.

Detta ska resultera i följande:

 • Att göra det enklare för företagare att exportera sina produkter över världen.
 • Att svenska bönders konkurrenskraft stärks och kan vara ett föredöme inom EU med närodlade och svenska produkter.
 • Att man enklare ska kunna driva företag i hela Sverige med bättre infrastruktur.
 • Att mindre företag, speciellt utanför storstäderna, lättare ska kunna växa.
 • Att den svenska industrin har möjlighet att stanna kvar i Sverige och på landsbygden.
 • Att det blir mindre utsläpp från Europas industri.
 • Att alla frihandelsavtal som sluts länder utanför EU utgår ifrån mindre företag.

Vänd på valsedeln och kryssa nr. 30 Magnus Thulin

[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Widget_Recent_Posts” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22title%22%3A%22Mina%20senaste%20artiklar%22%2C%22number%22%3A%225%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]

Scroll to Top