Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Ett öppet Europa!

Ett öppet Europa!

Inga taggtrådar i Europa

Jag har med egna ögon upplevt olika kulturer genom mina år utomlands. Under mitten av 2000-talet bodde jag i Ungern och kunde se ett land med framtidshopp. Motorvägar och järnvägar byggdes, byggnader renoverades, människor började få ett mer liberalt tankesätt och öppnade sig mer och mer mot omvärlden. Jag vet att det liberala tankesättet länge har varit ifrågasatt i Ungern och man har ofta känt en viss misstänksamhet mot omvärlden. Genom århundraden har man blivit invaderade av andra stater och dessvärre har minoriteter inte alltid behandlats korrekt. Dessa problem speglar även andra stater inom EU, såsom Tjeckien och Polen. Vi kan nu återigen se att de här staterna går från att acceptera de värden EU står för, till mer nationalistiska tankar. Detta blev än mer tydligt under flyktingvågen 2015. Länderna började sluta sig och man såg flyktingar som ett hot. Resultatet såg vi tydligt i Ungern. En taggtrådsmur byggdes på gränsen, som påminde om forna Östtyskland.

Med min erfarenhet från många olika kulturer, både i väst och öst, vill jag arbeta för att EU ska vara en liberal gemenskap där frihet, medmänsklighet och öppenhet har en stor roll.

Jag vill driva följande i Europaparlamentet:

  • Försvara EUs värden som innebär frihet, öppenhet och medmänsklighet
  • Stå upp mot nationalistiska regeringar
  • Se till att EU-bidrag inte delas ut till mottagaren om denne inte står upp för alla människors lika värde
  • Få till ett gemensamt migrationssystem för människor som flyr från konflikter och klimat

Detta ska resultera i följande:

  • Att EUs medlemsländer blir mer liberala och öppna.

  • Att våra skattepengar i form av medlemsavgift till EU inte ska gå till nationalistiska stater eller projekt som inte delar EUs värdegrund (det kan konkret handla om att vi inte ger EU-bidrag till Ungern om man inte följer EU´s grundvärderingar som man skrev under i samband med inträdet till EU)
  • Att EU tar ett gemensamt ansvar rörande migration.

Vänd på valsedeln och kryssa nr. 30 Magnus Thulin

[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Widget_Recent_Posts” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22title%22%3A%22Mina%20senaste%20artiklar%22%2C%22number%22%3A%225%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]

Scroll to Top