Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Socialbidrag Malmö

Malmö stad är väldigt givmilda med socialbidrag (även kallat försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd) om man ser till snittet i Sverige. Socialbidrag i Malmö har de senaste åren under Socialdemokraternas styre skjutit i höjden och har nu passerat en miljard kronor per år.

Detta är en utgift som plågar Malmö och gör att man är mycket beroende av bidrag från staten och andra kommuner. I praktiken är budgeten övertrasserad med va 25% bland annat pga. socialbidrag.

Malmö stad tolkar lagen annorlunda än många andra kommuner och är mycket frikostiga med att betala ut bidrag. Detta får man lasta det socialdemokratiska styret för. Malmö måste bli mycket bättre på att kontrollera alla som får bidrag och ställa högre krav. Tyvärr är det allmänt känt att har man väl kommit in i bidragssystemet så stannar man ofta där under lång tid utan åtgärd från kommunen.

Hur mycket socialbidrag betalar Malmö ut?

De senaste åren har socialbidrag i Malmö skjutit i höjden och det är en mycket stor utgift för kommunen.

Här är statistiken:

2015: 977 840 000 SEK

2016: 980 926 000 SEK

2017: 1 014 434 000 SEK

2018: 1 047 153 000 SEK

2019: 1 115 028 000 SEK

 

Malmö jämfört med sverigesnittet

Antalet bidragsförsörjda i Sverige låg 2019 på 12,7% av befolkningen mellan 20 och 64 år. I Malmö ligger denna siffra på 17,3%, alltså betydligt högre än sverigesnittet. Bland dessa siffror står socialbidrag Malmö för en stor andel.

socialbidrag malmö är bland de högsta i landet

Har du några frågor?

Scroll to Top