Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Om oss

Om oss

Vi är Magnus Thulin (företagare) och Warda Fatih (läkarstudent), och vi är ditt alternativ för ett nytt ledarskap i Malmö och Sverige. Vi tror på framtiden, på företagandet och på individens handlingskraft. För oss är det enbart resultat som räknas.

 

Problemen i Malmö är stora, arbetslösheten störst i Sverige och utanförskapet tydligast i riket. För att lösa det behövs radikala åtgärder. Vi är personer som själva vet hur det är att arbeta hårt, studera, driva företag och göra en klassresa; malmöbor som sett integrationen med egna ögon och konsekvenserna det fått med passivisering och ofrihet i stadens utsatta områden. Malmö är unikt. Det finns ingen stad som har så mycket problem eller för den delen, möjligheter. Vårt ledarskap kommer bygga på anständighet, ansträngning och ansvar. Ingen välfärd och inga bidrag skall komma utan motprestation. Demokratin och tryggheten måste stärkas och handlingskraftiga företagare skall få möjlighet att bygga- och göra om Malmö. Det krävs ansvarsfulla ledare för att ta vår stads problem på allvar.

Rösta på oss

I valet 2018 när du röstar mellan den 28 augusti och den 9 september bestämmer du både vilket parti och vilken person som får din röst. För att rösta på oss tar du en gul valsedel från Centerpartiet och sätter ett X framför namnet Warda Fatih innan du lägger valsedeln i valurnan och sedan en vit valsedel från Centerpartiet och sätter ett X framför namnet Magnus Thulin innan valsedeln läggs i valurnan.

warda fatih

Vill du se en stad och ett land som drivs av starka, ärliga och målmedvetna ledare? Som vet att integration, trygghet, skola och sjukvård måste prioriteras? Då har du hamnat rätt.

 

Mitt namn är Warda Fatih, jag är läkarstudent och bosatt i Malmö. Precis som många andra har jag föräldrar som invandrat till Sverige. Jag vet precis hur det är att arbeta hårt och skapa sig egna möjligheter. Jag såg mina föräldrar arbeta och anstränga sig från dag ett, lära sig språket snabbt och få en väg in i samhället. Själv jobbade jag dubbelt så hårt som andra i min omgivning för att skapa mig en egen framtid. Idag får barn i Malmö inte den möjligheten jag fick. Utanförskap, kriminalitet och arbetslöshet går i arv. Vi måste få stopp på dessa problem och vända utvecklingen. Trygghet och välfärd –  skola, sjukvård och omsorg måste prioriteras. Istället för att lägga pengar på onödiga projekt måste civilsamhället, skolor och vårdpersonal få bra villkor. Jag vill att:

 • Skolledningar som inte fungerar byts ut så att ledarskapet i alla skolor stärks.
 • Rektorer topprekryteras för att vända dåliga skolors resultat och får bättre lön.
 • Staden tillsammans med civilsamhället fyller elevernas fritid med sportaktivitet och läxläsning.
 • Lärarlönerna höjs och mer personal i vården erbjuds betald specialistutbildning.
 • 100 lokala ordningsvakter anställs för att öka upp tryggheten där polisen behöver stöd.  

En migration och integration kräver regler och krav men sanningen är att den kräver fler riktiga jobb. Sverige har en akut brist inom viktiga yrken; inom barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården, skolan och servicebranschen. Trots detta har Malmö en av Sveriges högsta arbetslöshet, 15%. Malmö och Sverige måste kräva att fler som går på bidrag idag  utbildar sig till de yrken Sverige behöver. Det måste finnas krav på pendling ifall arbete finns på andra ställen i regionen. Ansvar och jobb ska utvecklas. Därför vill jag att:

 • Socialbidragen minskar med 25% = 250 miljoner kronor genom hembesök där man kommer åt felaktiga utbetalningar.
 • Malmöbor som får försörjningsstöd måste delta i det lokala föreningslivet och bistå kommunen med att utföra enklare sysslor.
 • Malmö måste ingå kontrakt med kommuner med brist på arbetskraft för att underlätta flytt för arbetssökande mellan kommuner.  
 • Utbildningsplikt till bristyrken måste införas för långtidsarbetslösa och nyanlända med låg utbildningsnivå.
 • Lärlingsprogram likt de tyska införs, så att nyanlända och arbetssökande får arbeta deltid samtidigt som de studerar. Lärlingsprogrammet ger alla nyanlända en mentor och en riktig anställning inom näringslivet där man lär sig en stor del av utbildning och språket på jobbet.
 • Samhälls- och språkutbildning ges till alla nyanlända föräldrar även under föräldraledighet och språkförskola införs för alla barn.

Malmö måste vara företagens och möjligheternas stad. Här ska framtidens miljöutveckling, restaurangliv och vårdföretag kunna växa. Det måste vara lätt att göra rätt, och ansträngning ska löna sig! De som jobbar och sliter i företagen måste få utveckla framtiden. Därför vill jag se:

 • Sänkt skatt för småföretagare i staden så att svarta jobb blir vita och fler kan anställas.
 • En lokal brottsenhet som känner civilsamhället och skyddar det lokala företagslivet i utsatta områden.
 • Regelförenklingar och Sveriges snabbaste tillstånd för alla företag.
 • Fler avdrag för miljöinvesteringar i företagen.

magnus thulin

Är du trött på byråkrater och tyckare som slarvar med våra skattemedel?

Mitt namn är Magnus Thulin och jag kandiderar till kommunen för Centerpartiet i Malmö.

Jag är utbildad ekonom med examen från London men har även bott och studerat i Ungern och Turkiet.

Jag driver idag företag i Malmö och vet vad hårt arbete innebär. Friheten för individen kommer genom drivkraft och just hårt arbete. Jag är uppvuxen i Småland, i en företagarfamilj och vet vad som krävs för att nå resultat.

Efter många år utomlands flyttade jag hem till Malmö, staden jag föddes i. Sedan dess har jag ofta funderat på att engagera mig politiskt och för ungefär ett år sedan gjorde jag slag i saken. Just nu sitter jag i Centerpartiet i Malmös styrelse men känner att det är dags att sikta mot kommunfullmäktige för att kunna “sätta fart” på politiken i Malmö.

Politikerna pratar om stadens problem dagligen, men vad händer?

Sanningen är att vi måste skapa ett bättre företagsklimat och se till att bli av med organiserad brottslighet och skjutningar. Det måste löna sig att arbeta istället för att leva på bidrag. Malmö stad betalar ut nästan en miljard i socialbidrag.

Vi måste se till att kommunen satsar på grön teknik så att Malmö kan bli ett föredöme både nationellt och internationellt när det kommer till företagande. Vi behöver ställa om vår ekonomi till att bli en mer miljövänlig samhällsmodell.

Vi måste se till att väntetiderna för tillstånd kortas ner drastiskt för företagare i Malmö.

Vi behöver satsa mer på det lokala jordbruket och tillåta gårdsförsäljning av vin och öl. Landsbygden utanför Malmö ska också leva!

Jag vill verkligen också uppmärksamma Malmös utsatta områden. De flesta människor som jag har träffat där är fantastiska och jag kan lätt identifiera mig med dem, mycket på grund av att jag själv har bott i Mellanöstern. När jag är i dessa stadsdelar pratar jag med människor och lokala företagare som känner områdena bättre än jag. Detta har hjälpt mig mycket att ta fram politiska förslag som jag tror fungerar i verkligheten.

Vi måste bland annat göra en storsatsning på dessa utanförskapsområden men det kräver intäkter och därmed att folk arbetar. Jag vill bland annat se att ingångslönerna blir något lägre under de första åren i Sverige för de som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, men då också sänka skatten för dessa personer.

Idag finns arbetsbrist inom en rad yrken. Arbetsgivarna försöker hitta människor inom vård, plåtslageri, trädgårdsskötsel, restaurang, med mera. Hur kan det vara möjligt att vi har så många arbetstillfällen och samtidigt en arbetslöshet på nästan 15%?

Vi måste ställa hårda krav på arbetsföra människor som lever på bidrag att de utbildar sig och tar arbeten inom våra bristyrken. Det är ingen mänsklig rättighet att leva på skattebetalarnas pengar om man faktiskt kan arbeta.

Vi bör även se över möjligheten för folk att flytta till andra kommuner som är i behov av arbetskraft. Om man inte arbetar i Malmö så måste vi underlätta så att människor ska kunna flytta till andra platser i Sverige. Samhällskontraktet bygger på att alla som kan, ska bidra.

Scroll to Top