Kyrkovalet 2021 - Information

Kyrkovalet 2021 äger rum den 19 september 2021. Om man är över 16 år och medlem i svenska kyrkan så har man möjlighet att rösta i Kyrkovalet.

Både vanliga partier och olika typer av allianser och samarbeten ställer upp i detta val. Ofta bildas lokala partier och initiativ just för kyrkovalet, dessa är ofta präglade av att medlemmarna står antingen till vänster eller höger på den politiska skalan.

Man röstar, mycket likt de vanliga allmänna valen i tre olika val, dessa är:

  • Kyrkofullmäktige (påminner om kommunvalet)
  • Stiftsfullmäktige (påminner om region/landstingsvalet)
  • Kyrkomötet (påminner om riksdagen)
Kyrkovalet 19 september 2021

Vad är kyrkovalet?

Precis som andra val så som valet 2022 till riksdagen så är Kyrkovalet ett val där man kan rösta på olika kandidater och partier. Det är kort och gott de representanter som kommer styra den svenska kyrkan. Oftast är det människor som är intresserade av svenska kyrkan som ställer upp i Kyrkovalet men det kan också vara representanter som vill motarbeta arbetet inom kyrkan.

Hur röstar man i kyrkovalet?

På samma sätt som andra val så får man ett röstkort i sin brevlåda några veckor innan valet. Svenska kyrkan säger själva att man bör få det runt den 1 september. Detta bygger på att man får rösta i Kyrkovalet.

Vem får rösta i kyrkovalet? Man måste vara medlem i svenska kyrkan och även ha fyllt 16 år för att få ett röstkort och därmed också kunna rösta i valet.

På röstkortet står det vilken församling, valdistrikt och vilket stift du tillhör. Det står också vilken vallokal du ska gå till och vallokalens öppettider.

Det är bra om man har med sig röstkortet när man går till vallokalen och röstar för att det administrativa arbetet för valarbetarna går så enkelt som möjligt. Om man skulle glömma sitt röstkort så kan man fortfarande rösta men man måste ha en giltig legitimation. Det fungerar alltså att rösta i kyrkovalet utan röstkort.

Valsedlarna

Som i andra val väljer du valsedlar inne i vallokalen. Ibland är det svårare att välja då det ibland förekommer partier som man inte har hört talas om förut. Det kan därför vara bra om man läser på om de olika partierna innan. Det finns dock flera vanliga partier som ställer upp i Kyrkovalet, t.ex. så kan man rösta på Centerpartiet i Malmö i kyrkofullmäktige i Malmö kommun.

Så här ser valsedlarna ut:

  • Val till kyrkofullmäktige, vita valsedlar
  • Val till stiftsfullmäktige, rosa valsedlar. 

  • Val till kyrkomötet, gula valsedlar. 

Varför rösta i kyrkovalet?

Precis som i andra val så är detta en demokratisk rättighet som man har om man är medlem i Svenska kyrkan. Varje år betalar man som medlem en betydande summa skatt till Svenska kyrkan och då är det också rimligt att man ska vara med och bestämma hur dessa pengar används. Personligen tycker jag om att rösta och uppskattar vår demokrati, därför är det för mig personligen självklart att rösta även i Kyrkovalet, även om jag inte är troende. Jag och många andra betalar trots allt skatt till Svenska kyrkan och vill att pengarna ska användas så effektivt som möjligt.

Förtidsrösta

Precis som i andra val går det bra att förtidsrösta även i Kyrkovalet. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Om du planerar att förtidsrösta så rekommenderar jag dig att besöka Svenska kyrkans hemsida för att hitta en vallokal som passar dig.

Det går också bra att både budrösta och brevrösta!

Har du några frågor?

Scroll to Top