fbpx

Fri rörlighet för vanliga människor, inte för brottslingar

Fri rörlighet för vanliga människor, inte för brottslingar

I Sverige och övriga Europa har vi de senaste åren sett uppkomsten av parallellsamhällen där människors frihet är begränsad. Många känner sig inte trygga och är rädda för att våra barn ska hamn i kriminalitet. Vi kan också se hur gäng och kriminella tar lagen i egna händer genom att skjuta på varandra, ofta på grund av organiserad brottslighet.

Sverige och Europa behöver ta ordentliga krafttag mot den organiserade brottsligheten rörande smuggling av vapen, narkotika och människor men också slå ned mot de stöldligor som härjar i Sverige.

Kampen mot den svarta ekonomin

Den svarta ekonomin börjar bli ett stort problem i delar av Sverige. Ofta uppstår den pga av organiserad brottslighet då man behöver tvätta pengar eller uppvisa en fasad. Den skapar också stora problem för hederliga människor som driver företag. Företag som bygger på svart arbetskraft kan genom utebliven viktig skatt enklare konkurrera på marknaden än de företag som gör rätt, dvs betalar för sig och anställer människor på rätt sätt.

Hårdare tag mot brott rörande miljö, jordbruk och djurskydd

Sverige har generellt bra regler rörande miljö, jordbruk och djurskydd. Runt om i EU är inte dessa lika bra vilket slår hårt mot svenska bönders konkurrenskraft då många väljer utländska varor framför svenska, för att dessa är billigare. Brott mot jordbruks- och djurskyddslagar är dessvärre förekommande inom EU. Vi måste slå ner mot dessa brott och rädda klimatet!

Jag vill driva följande i Europaparlamentet:

 • Bättre samarbete mellan myndigheter i Europa
 • Hårdare tag mot vapensmuggling så att framförallt unga kriminella inte får tag på vapen i samma utsträckning som idag.
 • Hårdare tag mot narkotikasmuggling som gör att många av våra unga människor fastnar i kriminalitet.
 • Bekämpning mot människohandel som finns inom EUs gränser, men också smuggling av människor in till EU.
 • Motverkning av stöldligor som bygger sin verksamhet på att stjäla maskiner och diesel från företagare och begå inbrott hos privatpersoner.
 • Kamp mot cyberbrottslighet
 • Fokus på brott rörande miljö, jordbruk och djurskydd

Detta ska resultera i följande:

 • Att unga människor inte skjuter ihjäl varandra på öppen gata i våra städer.
 • Att kraftigt minska den illegala handeln med narkotika som förstör våra unga människors liv
 • Att människor ska känna sig trygga överallt i Sverige, inte bara i rika områden
 • Att butiker och restaurangägare i utsatta områden inte ska behöva känna oro för att ha öppet
 • Att EU blir starkare att stå emot cyberattacker och att våra medborgares personuppgifter skyddas
 • Att svenska företags konkurrenskraft stärks och standarden för miljö, jordbruk och djurskydd blir bättre inom hela EU

Vänd på valsedeln och kryssa nr. 30 Magnus Thulin

[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Widget_Recent_Posts” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22title%22%3A%22Mina%20senaste%20artiklar%22%2C%22number%22%3A%225%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]