Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Vätgas

Vätgasen – en viktig pusselbit

Vätgas kan framställas när det finns ett överskott av el. Den kan i ett nästa steg användas för att ersätta fossil energi inom industrin eller i våra tunga transporter. Områden där det annars kan vara svårt att minska fossilberoendet på ett kostnadseffektivt sätt. Vätgas har därmed möjlighet att rita om landskapet för hur vi framställer och använder energi på ett klimatsmart sätt.

För att vätgas ska kunna bli en integrerad del i hur vi når klimatmålen behövs en plan och verkningsfulla åtgärder för Sverige.

Scroll to Top