Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Moderaterna Malmö och malmömoderaterna

Penningmängden i Sverige ökar kraftigt

Vi konstaterade i förra krönikan att penningmängden i Sverige hade ökat med nästan 30 % under de senaste 11 månaderna och att det ökar risken för inflation och räntehöjningar. Vi fick följande respons från Håkan Sörman:

”Hade ingen aning om att Sverige ökat sin penningmängd mest – intressant! Och det borde rimligen bädda för en räntehöjning. Men Riksbanken är kanske lika trög med ökningar som man var med sänkningar tidigare? Och som du skriver – löneökningarna är avgörande. Nu har vi långa avtal, vilket är stabiliserande. Men såg att mitt gamla SKR slutit ett nytt pensionsavtal som tydligen retat upp Svenskt Näringsliv, som hävdar att man lämnat det s k märket. Det hände inte på min tid. Men frågan är om märket håller som norm framöver. Lars Jonung m fl verkar ju tycka att det spelat ut sin roll. Samtidigt var ju Industriavtalet det som verkligen knäckte inflationen i Sverige och ledde till reallöneökningar. Spännande tid framöver.”

Läs hela artikeln här

Scroll to Top