Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

sluta bygg på åkermark

Sluta bygg på åkermark!

Mellan 2016 och 2020 försvann över 30 000 hektar åkermark enligt en rapport från Jordbruksverket. Tänk på miljön och klimatet!Det må vara väldigt billigt att bygga vägar, hus och annat på åkermark men detta är endast kortsiktigt tänkande.

Skåne har en av de bästa jordbruksmarkerna i världen och troligen kommer marken inte påverkas lika mycket av klimatförändringar som på andra platser. Detta speglar sig tydligt i priset på mark i södra Sverige, priset går kraftigt uppåt.

För att Sverige i framtiden ska kunna öka sin försörjningsgrad av mat så krävs det god åkermark. Om man bygger på denna mark så går den aldrig att återställa. Vi måste verkligen ta ansvar för framtida generationer. Transportsektorn står för väldigt mycket utsläpp så det är väldigt viktigt att kunna producera mat lokalt, det går inte om det står hus på världens bästa åkermark.

Vad tycker du?

Scroll to Top