Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Snart val!

Med ett år kvar till riksdag-, region- och kommunfullmäktigevalen har SCB beräknat hur många som kommer att få rösta i alla tre. Svaret är 7,5 miljoner personer, varav förstagångsväljarna blir runt 430 000.

Den 11 september 2022 är det valdag i Sverige. För att få rösta i alla tre valen måste man vara svensk medborgare, myndig och folkbokförd i Sverige.

– Antalet personer som får rösta i samtliga val beräknas öka med nästan 180 000 personer jämfört med valen 2018 till ungefär 7,5 miljoner personer, säger Jonas Olofsson, statistiker på SCB.

– Längre livslängd, fler förstagångsväljare och nyblivna svenska medborgare ligger bakom ökningen av antalet röstberättigade.

Källa: SCB

Scroll to Top