Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Biståndet kan ha förvärrat konflikten

”Biståndet kan ha förvärrat konflikten”
Misstänkt korruption kring Sida-bistånd i Afghanistan.

Dagens Nyheters granskning av de över 13 miljarder kronor i bistånd som har gått från Sverige till Afghanistan de senaste 20 åren är skrämmande läsning.

Svenska folket borde kunna kräva en granskning med hjälp av Riksrevisionen.

Riksrevisionens uppdrag lyder enligt följande:

Riksrevisionens uppgift är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

Genom ett grundlagsskyddat oberoende har Riksrevisionen ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Vi undersöker om de följer direktiv, regler och föreskrifter, om de når sina mål samt om statliga insatser är effektiva och samhällsnyttiga. Med andra ord kontrollerar vi att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Om vi finner brister rapporterar vi om dem och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten. Riksrevisionen är därför en viktig del av riksdagens kontrollmakt.

Scroll to Top