Återbetala skatter till småföretag i kris

Många småföretagare är i kris, återbetala skatter

För nästan ett år sedan gjorde jag denna video. Min bedömning var att stöden från regeringen till företag skulle bli krångligt och slå fel på många håll. Jag tycker denna video är mer aktuell än någonsin, många småföretagare har inte kunnat ta del av omställnings- och omsättningsstöd, detsamma gäller korttidspermitteringar.

Återbetala skatter för att rädda småföretagare

Om det nu blir näringsförbud för många företagare i samband med pandemilagen så blir detta viktigare än någonsin. För att säkerställa akut likviditetsbrist i svenska småföretag så förslår jag återbetalning av inbetalade skatter. Detta vore den mest liberala och marknadsmässiga lösningen. Statens involvering i det svenska näringslivet ska begränsas så mycket som möjligt.

Stora företag är viktiga för Sverige men glöm aldrig att det är svenska småföretag som inbringar mest skatteintäkter till kommuner runt om i landet. Dessutom är den enskilda företagaren ofta djupt involverad i sin näringsverksamheter och ett näringsförbud kommer hota folkhälsan.

Sverige måste ha ett levande näringsliv även efter pandemin!

Scroll to Top