Att åka till Kanarieöarna när det är kris på hemmaplan

Dan Eliasson är högste chef för MSB. Bör man som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämna landet i den största krisen i efterkrigstiden?

Jag måste säga att detta är väldigt uppseendeväckande. Att chefen för MSB åker till Kanarieöarna borde vara anledning att få sparken.

Nu kanske några tycker jag är orättvis men ärligt talat, vi kan inte ha sådana här amatörer som myndighetschefer.

Detta är MSBs uppdrag:

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.
MSB företräder det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Scroll to Top