Släppa prestigen och ta hjälp av Norge och Finland

Svenska coronastrategin – ett haveriRegeringen med Socialdemokraterna i spetsen och Folkhälsomyndigheten måste släppa prestigen omgående. Detta handlar om liv.Det finns mycket oroande signaler i samhället just nu och specifikt inom sjukvården. Tyvärr har denna regeringen tillsammans med sin expertmyndighet agerat med allt för dålig timing under hela pandemin.

Fokus ligger alltjämt på att vara reaktiv, snarare än proaktiv. Jag har nu läst en hel del data och det ser mörkt ut inför jul och nyår. Det har varit väldigt trist att följa denna utveckling, men tyvärr fanns de tydliga signalerna redan under våren. Flera artiklar om detta går att läsa på mina hemsida. Nu står vi som sagt inför ett mycket svår samhällelig period och det är på tiden att vi släpper prestigen och tar hjälp av länder som lyckats. Norge och Finland sticker ut i detta sammanhang.

Statsminister Stefan Löfven bör omgående starta datorn, koppla upp sig mot ett digital mötesprogram som meets eller teams och ringa de framgångsrika kvinnorna i öst och väst, Sanna Marin och Erna Solberg.

Utöver ovan nämnda åtgärder bör man samtidigt se över möjligheten att hyra in personal till svenska IVA och coronaavdelningar. Läkare och sjuksköterskor berättar gång på gång om att sjukhusen är fulla och att detta kommer påverka den vanliga vården. Svenska medborgare måste få rätt till den vård som skattesedeln vittnar om, även om staten har gjort bort sig.

Jag föreslår alltså följande:

Undersök omgående möjligheterna om att hyra in personal från våra grannländer. Att få in dessa i den svenska vården under en tid borde inte vara så svårt då de nordiska länderna påminner mycket om varandra. I Finland har dessutom en stor del av befolkningen svenska som modersmål och skulle antagligen i praktiken kunna gå in och hjälpa till över en natt.

Sverige har hjälpt Finland förut, det är nu dags för Sverige att räcka ut en hand till Finland. Jag är säker på att våra grannar skulle ställa upp för oss.Om detta inte är möjligt så bör Sverige se över möjligheterna att hyra in personal från andra länder. Det finns flera som varit otroligt framgångsrika med att bekämpa viruset, däribland Nya Zeeland och Taiwan.

Vid pennan: Magnus Thulin, företagare, ekonom och fritidspolitiker.

Scroll to Top