Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Prislappen för skjutningar

Skjutningarnas prislapp: 266 000 kronor per patient och över 100 000 000 SEK på tio år.

Traumacentrum på Karolinska har räknat på kostnaderna av dessa skottskador. I år har man behandlat 38 patienter för skottskador, till en total kostnad av 10 106 306 kronor och ett genomsnittligt antal vårddygn på 6,5 per patient.

Totalt har regionen därmed betalat i snitt över en kvarts miljon per patient. Under de senaste tio åren har 400 patienter vårdats för skottskador vilket motsvarar en kostnad på drygt 100 miljoner – eller 74 årslöner för en sjuksköterska enligt regionens beräkningar.

Hade varit trevligt om dessa pengar kunde gå till andra insatser inom vården kanske? I dessa siffror är dessutom inte andra kostnader inräknade, så som polis och rättsväsende. Jag undrar vad det faktiska siffran är, antagligen så hög att den skulle skapa ett totalt ramaskri.

Belopp och siffror kommer från SVT Nyheter Stockholm

Gå in och läs hela artikeln där eller fältet nedan.

Scroll to Top