Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Sveriges BNP under corona

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) krympte med 8,6 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt den så kallade BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP med 8,2 procent.

Jag trodde personligen att tappet skulle vara större, på så sätt känner jag mig positiv även om detta i realiteten är katastrofala siffror.

Som företagare och ekonom är detta förhoppningsvis en tid man endast får uppleva en gång under en hel livstid.

Scroll to Top