Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Vad händer med demokratin?

Under de senaste 15 åren har jag, under några år, haft möjligheten att bo i Turkiet och arbeta en del i Ryssland, Kina och Hong Kong.

Vad som alltid slagit mig när jag befunnit mig i de tre förstnämnda länderna är hur mycket nationalism och protektionism det finns, man ser på omvärlden med skeptiska ögon.

I Coronas fotspår kan vi se hur länder tar tillfället i akt att slå ner på demokratiska rättigheter:

?Kina håller sakta men säkert på att ta över Hong Kong, helt i strid med internationella överenskommelser med Storbritannien. Dessutom inför man lagar som är ytterst vaga vilket leder till obefintlig rättssäkerhet.

?Ryssland inför nya grundlagar som ger Putin makten till ålderns höst.

?Turkiet rör sig längre och längre ifrån de fria och liberala tankar som präglade landet under tiden jag bodde där för ca 15 år sedan.

Rent strategiskt kan jag gott förstå varför man gör detta just nu. EU fightas med stora ekonomiska bekymmer och en ny EU-budget som sliter isär medlemsländerna. Lägg där till de auktoritära och nationalistiska krafter som finns i de forna öststaterna. Även här kan jag se stora skillnader i t ex. Ungern, ett land som jag har haft möjlighet att bo i under knappt tre års tid.

USA har stora bekymmer med att bekämpa coronaviruset och med ett presidentval som närmar sig så kommer jänkarna fokusera på det inrikespolitiska.

Med detta i tankarna så får det mig att tänka efter lite extra på de svenska grundlagarna.

För att ändra en grundlag i Sverige krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten.

Min bedömning är att det är för enkelt att ändra i någon av grundlagarna i Sverige. Jag skulle vilja se en ändring av nuvarande regler, eller rättare sagt ett tillägg. Man borde lägga till att det krävs 2/3 majoritet i Riksdagen vid omröstningarna för att ändra i grundlagarna, en kvalificerad majoritet alltså.

Vad tycker du om detta?

Ha en fin dag där ute och ta hand om er!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top