Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Omsättningsstöd till småföretagare

Nu lanseraras ett omsättningsstöd från regeringen och C+L. Det ska hjälpa företag att ställa om och därför kommer staten hjälpa till med följande:

Fasta kostnadet som man inte kan göra sig av med, detta kan gälla:

  • Hyreskostnader
  • Räntekostnader
  • Leasingavgifter

Just mer man har tappat i omsättning, ju mer ersättning får man.
För att kunna ta del av detta omställningsstöd måste man omsatt minst 250.000 SEK under 2019. Aktiebolaget måste dessutom vara startat senast i juni förra året och omsättningen måste ha minskat med 30% eller mer.

Notera att stödet just nu endast riktar sig mot månaderna mars och april 2020 men jag bedömer att det kan komma att förlängas eftersom.

Här kommer en enkelt sammanställning om olika scenarion:

Scenario 1:
Ett företag har 500 000 i fasta kostnader förutom lönekostnader. Bolaget har tappat 50% i omsättning. Detta Aktiebolag kan då få stöd med max 187 500 SEK.

Scenario 2:
Ett företag har 500 000 i fasta kostnader förutom lönekostnader. Bolaget har tappat 90% i omsättning. Detta Aktiebolag kan då få stöd med max 337 500 SEK.

Scenario 3:
Ett företag har 2 miljoner i fasta kostnader förutom lönekostnader. Bolaget har tappat 50% i omsättning. Detta Aktiebolag kan då få stöd med max 750 000 SEK.

Scenario 4:
Ett företag har 2 miljoner i fasta kostnader förutom lönekostnader. Bolaget har tappat 90% i omsättning. Detta Aktiebolag kan då få stöd med max 1 350 500 SEK

Regeringen föreslår att omsättningsstödet ska träda i kraft den 1 juli 2020. Det finns ännu ingen möjlighet att söka det föreslagna stödet men kommer troligen ske genom Skatteverket. Detta innebär alltså att man i praktiken kommer ansöka om stöd den 1 juli och där kommer man redovisa sin omsättning för mars och april.

  • Utbetalningar kommer att ske genom skatteverket.
  • Skatteverket kommer återkräva om stöd har betalats ut felaktigt.
  • Skatteverket kommer att granska ansökan när den lämnas men efterkontroll kommer också ske.
  • Den som lämnar in uppgifterna kommer att vara personligt ansvarig med “heder och samvete”. Detta innebär att man kan bli dömd till fängelse om man lämnar oriktiga eller manipulerade uppgifter.

Jag tycker det är bra att detta sköts genom skatteverket. Det är en väl fungerande myndighet som är van att granska företag. Den här myndigheten är dessutom effektiv och jag tror att de utbetalade pengarna kommer att komma snabbt efter godkänd ansökan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top