Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Vad tänker du tala om Kay?

Kay Wictorin, kommunfullmäktigeledamot och tillika ledamot av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, talar om  ”Superaged”, dvs hur vi i Sverige har en stor, stor mängd äldre. Vi befinner oss i en akut situation just nu i Coronatider, men även på sikt är den åldrande befolkningen en av de stora utmaningarna. Sverige kännetecknas dessutom av en stigmatiserande ”ålderism”.

Efter många år i Malmö- och centerpartipolitiken hade jag egentligen lämnat det mer aktiva engagemanget i Malmöcentern. Men som pensionär fick jag för några år sedan “nytt bränsle” inför det faktum att alldeles för många äldre stöter på alldeles för många brister och problem i det dagens samhälle som borde vara mer av “välfärdssamhälle för alla”. Och det behövs också äldres perspektiv i det politiska arbetet i partierna i en demokrati.

Efter C:s framgångsrika val 2018 fick jag plats i Kommunfullmäktige och i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, och är också med “på ett hörn” regionalt som ledamot i Patientnämnden i Skåne och som ersättare i Regionfullmäktige. Jag var också med några år och startade upp Centerpartiets nationella Seniornätverk, men lämnade det uppdraget i nätverkets styrgrupp i höstas för att kunna koncentrera mig på kommunpolitiken i Malmö. (blir trots allt 75 i år och orkar inte med hur mycket som helst)

Bristerna och problemen som äldre, och också deras anhöriga möter medför försämrade livskvalitet och innefattar också en tendens till “ålderism” i det svenska samhället, d v s ett förhållningssätt med stereotypa uppfattningar och fördomar om äldre (äldre är ingen homogen grupp!), som kan medföra t o m ren och skär åldersdiskriminering. Indirekt medför ålderism också en viss undervärdering av de insatser som utförs inom äldreomsorgen och risk för otillräcklig beredskap vad gäller planering och åtgärder för att möta det faktum att vi i vår tid lever allt längre, är aktivare och friskare högre upp i åldrarna, och att antalet äldre och “äldre-äldre med vård- och omsorgsbehov, kommer att öka kraftigt under det här årtiondet.

I spåren av Coronavirusets framfart och de nödvändiga men kostsamma extraordinära åtgärder som nu sätts in, följer sannolikt en rad “ganska magra år” med hård konkurrens om de resurser som finns till förfogande i samhället. Risk finns då för att äldrefrågorna inte får den uppmärksamhet och prioritet som de förtjänar i ett “superaged society” som Sverige, d v s ett land med hög andel äldre. I senaste valet var väl andelen väljare 65+ kring 27%.

Äldre är underskattade som både arbetskraft och konsumenter, samtidigt som “äldre-äldre” tveklöst är en växande grupp med betydande vård- och omsorgsbehov.

I höstas fick jag brett stöd i kommunfullmäktige (alla partier ställde sig bakom utom V) för min motion om att Malmö stad ska bli medlem i WHO:s nätverk Äldrevänliga städer”. Medlemskapet är ytterst betydelsefullt, om det tas på allvar och organiseras/bedrivs med hög ambitionsnivå, eftersom det innebär att en medlemsstad förbinder sig att ta ett helhetsgrepp på äldrefrågrona (vilket jag tror är helt nödvändigt), göra en bred analys av äldres förhållanden och behov, samt att med analysen som grund upprätta ett treårigt åtgärdsprogram.

I MÅNDAGSKLUBBEN får vi till en början möta våra politiker från när och fjärran. Vår krets kan stoltsera med spjutspetsar i såväl kommunfullmäktige och de tunga nämnderna i Malmö som toppfigurer i region och riksdag. Våra huvudpersoner kommer att fokusera på ämnen som ligger dem nära. Vi får alltid mest glöd och visionärt tänkande när det är frågor vi brinner för, inte sant? Framöver räknar jag med att MÅNDAGSKLUBBEN även kommer att handla om andra viktiga frågor såsom budgetarbetet eller visionära teman med externa gäster. Endast fantasin sätter gränser för utvecklingspotentialen!

Förutom en förhoppning om att Måndagsklubben ska bli en omistlig del i vårt arbete, har jag också en förhoppning om att vi skall börja läsa böcker tillsammans.  När det gäller att förstå och utveckla nya idéer, är böcker minst lika bra som samtal. Allra bäst blir de i kombination.  Min personliga vision är att vi skall ha en krets där det är VI som utvecklar framtidens politiska idéer. 

Allt vi pratar om bygger på fakta och idéer och våra huvudpersoner kommer att få ge intressanta lästips. Är det då flera som nappar på och vill läsa samma böcker så har vi, vips!, en studiecirkel på gång.

Måndagsklubben är faktiskt redan i sig en sorts studiecirkel, ett  evenemang arrangerat i samarbete mellan Centerpartiet i Malmö Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Malmö. Här finns stora möjligheter att fortsatt utveckla verksamheter.

Leif Mohlin vid pennan

leif.mohlin@centerpartiet.se

Övriga i denna grupp:

Magnus Thulin, eventansvarig

Magnus.thulin@centerpartiet.se

Leif Aruhn-Solén, IT-ansvarig

leif.aruhn-solen@centerpartiet.se

Scroll to Top