Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Näringslivet och Kina

Pratade precis med en vän i Tyskland som driver ett antal bolag.
Han beskrev hur många tyska bolag det är som blir skuldsatta upp över öronen i dessa tider.

Detta är inte endast ett problem för våra välfärdssystem utan det kan också bli ett stort säkerhetspolitiskt problem i framtiden.

Kina har tidigare visat att de köper upp västerländska företag för att skapa sig lokalt inflytande.

Många länder har skapat lagstiftning hur utländska investeringar ska hanteras och jag menar att detta är väldigt viktigt.

Kina opererar på en fri marknad men följer ofta inte den liberala marknadsekonomins regler. Statligt finansierade bolag köper upp bolag i väst för att vinna politisk stormakt.

Sverige och EU behöver passa sig väldigt noga i dessa tider, det kan nämligen bli reapriset på den fria världens företag väldigt snart…..

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top