Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Mer för småföretagarna

Slopa arbetsgivaravgifter för januari och februari för småföretagare

Återför skatter till skattekontot för januari och februari för att skapa likviditet hos mindre företag

 
För att skapa likviditet i svenska bolag behöver regeringen göra mer.
Jag förslår att man slopar arbetsgivaravgifter under januari och februari, enligt samma princip som mars-juni. Detta innebär att småföretagare kommer få tillbaka skatt redan betalat till staten genom skatteverkets skattekonto.
 
Regelerna ska gälla för företag upp till 30 anställda och upp till lönenivåer på 25000 SEK.
 
För att säkerställa akutit likviditetsbrist i svenska småföretag så förslår jag att återbetalning sker i samband med månadsskiftet april/maj.
 
Om företag är i rekonstruktion, under konkurs eller på obestånd så ska återbetalda skatter användas för att betala leverantörsskulder till privata näringsidkare och inte eventuella skulder till stat, statliga bolag, kommun eller kommunala bolag.
 
Prioriteringen måste vara tydlig i detta fall då andra företag inte ska riskera konkurs pga förlorade kundfodringar. Detta kan undvika en dominoeffekt i näringslivet.
 

Vad kostar detta staten?

Kostnaden för detta förslag är enligt mina beräkningar ca 16 miljarder. 
 

Följ mig

Jag finns på både facebook och instagram! Du kan också följa mitt nyhetsbrev här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top