Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Regeringen lägger fram krispaket

Krispaket för svenska näringslivet och småföretagen

Krispaket för svenska näringslivet och småföretagen

Pressbild Magnus Thulin för media

Magnus Thulin, företagare, ekonom och vice ordförande Centerpartiet i Malmö

Regeringen + C och L lägger fram åtgärder

De senaste veckorna har vi sett krispaket efter krispaket och vi kommer säkert se fler de närmaste veckorna. Syftet med dessa är att stärka det svenska näringslivet och i slutändan att rädda svensk ekonomi ifrån fullständig katastrof. Krispaketen är ett måste om Sverige inte ska gå in i en djup depression med arbetslöshet på kanske 20-40%- Här under kommer jag stapla upp de åtgärder som har presenterats hittills och även länka till berörd myndighet där eventuella ansökningar kan göras.

Anstånd med att betala in skatt

Regeringen + C och L har beslutat om att låta företag vänta med att betala in sina skatter. I praktiken betyder detta anstånd ett slags automatiska lån till alla näringsidkare att senarelägga sina skatteinbetalningar.

Beslutet är att alla företag som är i behov av det pga coronaviruset ska kunna ansöka.

Var ansöker man?

Ansökning görs smidigt genom Skatteverkets hemsida. Tänk på att vara inloggad när du gör detta då ansökningstiden är längre om man inte är inloggad med BankID.

Klicka här för att komma till Skatteverket.

Korttidspermittering

Korttidsarbete är något som företag kan använda sig utav om de hamnar i en tillfällig kris. Detta gör att man kan få sina anställda att gå ner 20%, 40% eller 60% i arbetstid men ändå behålla en stort del av lönen. Företaget står för en del och staten för en annan del. Kostnaden för företag minskar kraftigt med den här möjligheten men möjligheten gör också att företag kan behålla sin personal.

Notera att man behöver få tillstånd av den lokala klubben om man har kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal så krävs det att 70% av de anställda går med på korttidsarbete.

Var ansöker man?

Ansökan görs via Tillväxtverket. Man kan inte ansöka förrän den 7 april men tillämpas redan från 16 mars. Klicka här för att komma till Tillväxtverket.

Sjuklöneansvaret

För att minska företags kostnader under denna kris så kommer staten stå för hela sjuklönen under 14 dagar. Dessutom är den första karensdagen slopad. Detta kan vara mycket effektivt om vi får en mycket stor smittspridning i samhället. Det skulle i praktiken innebära att Företag skulle få gigantiska kostnader för medarbetare som är sjuka om inte detta beslut fattades.

Var ansöker man?

Alla regler är ännu inte klara. Regeringen kommer att lägga detta på Riksdagens bord den 2 april. Läs mer på Regeringens hemsida och håll er uppdaterade på Försäkringskassans hemsida.

Företagslån via Almi

För att underlätta för mikroföretag, småföretag och startups så har Almi tilldelats 4 miljarder kronor för att kunna låna ut till företag i behov. Almi kommer att bedömda varje bolag för sig och sedan fatta beslut om företaget kommer vara bördigt även efter krisen. Räntan ligger på max 4,95%, men den det är individuell prövning, vilket i praktiken innebär att räntan kan bli lägre. Startups kan låna upp till 500.000 kronor och maxlånet för företag är 75 miljoner. Rådgivning ingår i detta paket och låntagaren har möjlighet att skjuta upp inbetalningar för ränta och amortering omgående vid behov.

Var ansöker man?

på Almis hemsida kan man söka direkt genom deras e-tjänst. Klicka här för att komma dit!

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

För att minska företagens kostnader drastiskt så har Regering plus Centerpartiet och Liberalerna sänkt arbetsgivaravgiften tillfälligt. Detta innebär att den endast kommer ligga på drygt 10% och inte 31,42% som tidigare. Detta innebär att ett företag endast betalar in pensionen av arbetsgivaravgifterna. Kostnaden för en anställd med en lön på 30.000 kronor minskar med drygt 5000 kronor i och med denna sänkning. Detta gäller från 1 mars till 30 juni. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020

Var ansöker man?

Man gör detta enkelt via Skatteverkets deklaration för företag. Klicka här för att komma till denna tjänst.

Företagsakut med lån från bank, garanterat av staten

För att skjuta till mer kapital till Sveriges företagare så kommer staten att stå för risken och garanterar 70 procent av nya lån från bankerna. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Var ansöker man?

Här finns det inget generell ansökan utan du som företagare måste kontakta din bank eller din personliga bankkontakt. Vill du läsa mer på regeringens hemsida så gör du det här.

Anstånd och få tillbaka preliminärskatt

För att skapa bättre likviditet så kan företag tå tillbaka preliminärskatt som man redan betalat in.

Var ansöker man?

Man gör det via Skatteverkets hemsida, klick här.

Sänkning av hyreskostnaderna för vissa branscher

Vissa branscher är i nuläget väldigt utsatta, det gäller bland annat besöksnäringen. Regeringen har beslutat att man hyresvärdar och fastighetsägare ska kunna få kompensation för sina förlorade intäkter om man sänker hyran för hyrestagare. Målet är att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran.

Var ansöker man?

Konkret information om detta saknas men det ska ske i efterhand och ska skötas av Länsstyrelsen. Läs mer om detta på Regeringens hemsida.

Företrädaransvar

Skatteverket har nu meddelat att man kommer tolka företrädaransvaret annorlunda. Detta beror på att många företagare visat oro mot att man kan bli personligt ansvarig för skatter som ska betalas in till Skatteverket. Detta har att göra med om man väljer anstånd (man skjuter) upp sina inbetalningar, vilket man nu får göra. Skatteverkets nya tolkning gör att företrädare för bolag kan andas ut och inte riskera att gå i personlig konkurs om konkurs skulle ske inom en snar framtid. Värt att notera är att detta endast gäller företag som kan påvisa att man påverkats av coronakrisen.

Var hittar man mer information?

Mer info om detta hittar du på Skatteverkets hemsida, klicka här.

Följ mig

Jag finns på både facebook och instagram! Du kan också följa mitt nyhetsbrev här. Du kan läsa mer om Centerpartiet i Malmö här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top