Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Fler måste komma i arbete

Arbetslösheten i Malmö

Pressbild Magnus Thulin för media

Magnus Thulin, Vice ordförande Centerpartiet i Malmö

Arbetslösheten i Malmö

I denna video går jag igenom arbetslösheten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessvärre är det så att arbetslösheten i Malmö sticker ut och detta har stora effekter på lokalsamhället.

Stora skillnader

I Sverige är det stora skillnader på hur stor arbetslösheten är. I Sverige i stort så ligger den runt 7% men många städer har mycket högre än så. Malmö är ett exempel där arbetslösheten är stor och detta belastar Malmös ekonomi väldigt mycket.

Vad är en “bra” arbetslöshet?

Man kan säga att arbetslösheten ska ligga på runt 2-3% om det ska vara optimalt. Det är inte bra med 0% då det kommer alltid behövas människor som rör sig på arbetsmarknaden. Om arbetslösheten vore 0% så skulle det vara omöjligt för företag att hitta arbetskraft.

Vad har arbetslösheten för effekter?

Om man tar exemplet i Malmö där dessvärre arbetslösheten är stor så påverkar det Malmös ekonomi mycket. Försörjningsstöd och socialbidrag ökar och detta bidrar till stora utgifter för Malmös ekonomi. I Socialdemokraternas och Liberalerna i Malmös budget inför 2020 så finns det ett stort hål och det saknas över 300 miljoner kronor.

Det finns också andra effekter och det är brottsligheten. Det finns en stark relation mellan hög arbetslöshet och även hög andel brottslighet.

Unga människor behöver se sina föräldrar stiga upp på morgonen och gå till ett arbeta. Detta kan i annat fall skapa stora sociala problem för barn, både hemma och i skolan.

Migration och integration

De senaste åren har Sverige tagit emot många flyktingar och detta skapar så klart problem på arbetsmarknaden. I Sverige har vi varit väldigt dålig på integration och att få människor i arbeta.

Detta leder till, inte minst i Malmö att arbetslösheten ökar. Detta vill Centerpartiet Malmö ändra på.

För att Sverige även i framtiden ska kunna vara ett humant land som hjälper till vid flyktingkriser så kräver det att vi blir mycket bättre på att integrera människor i vårt samhälle men också skapa en mer flexibel arbetsmarknad där det blir mycket enklare att få sitt första jobb. Den absolut bästa integrationen är jobb.

Följ mig

Jag finns på både facebook och instagram! Du kan också följa mitt nyhetsbrev här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top