Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Låt fristående aktörer som klarar budget ta över vårdcentraler

Låt fristående aktörer som klarar budget ta över vårdcentraler

Det är en myt att vårdvalet och de privata aktörerna enbart gynnar höginkomsttagare. Läkarförbundets primärvårdsenkät visar att det är den grupp i samhället med lägst inkomst som upplever att skillnaden mellan privat och offentlig vård är som störst. Att kunna byta till en privat vårdgivare har betytt som mest för gruppen med låga inkomster. (Länk till rapport nedan)
 
Läkare och sjuksköterskor som driver vårdcentraler har dessutom visat sig ge bättre kundnöjdhet, en kontinuerlig läkarkontakt och en bättre ekonomi på samtliga privata vårdcentraler. Samtidigt lyckas hela 19 av 21 landsting i Sverige inte driva sina egna offentliga vårdcentraler enligt budget.
 
Det är dags att sluta dalta med den offentliga vården och låta den primärvård som inte håller kvalité och ekonomi övertas av fristående aktörer som klarar att driva vårdcentraler. Att gynna tillväxten av personalägda vårdcentraler i områden med lägre inkomster kommer kunna vara en del i lösningen för att jämna ut skillnaderna i vårdkvalité mellan olika delar i landet.
 
Länk till rapport: https://www.vardforetagarna.se/2016/02/primarvardens-lakare-de-privat-drivna-vardcentralerna-fungerar-bast/
 
Läs mer om mina åsikter på: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/privatisera-vardcentraler-som-gar-med-forlust/

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top