Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Grön industri, fler företag, ekologiskt mat och miljötänk

GRÖN INDUSTRI OCH FLER FÖRETAG

Malmö var en gång en framgångsrik industristad. Idag ligger vi långt under rikssnittet för antalet industriföretag och vårt företagsklimat är bland det sämsta i Sverige. Hur kan en stad som Malmö vara nöjd med det? Vi bör sälja attraktiv kommunal mark till företag inom grön tillverkningsindustri som vill etablera sig här. Industrin i Malmö kommer att gynna hela staden genom större skatteintäkter, fler arbetstillfällen

och spin-off till tjänstesektorn. I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen. Jag och Centerpartiet vill att en ny företagsform införs för riktigt små företag även i Sverige. Det gäller företag med högst 250 000 kronor i omsättning och vi kallar företagsformen ingångsföretag. Detta är ett bra sätt att få fart på fler gröna företag i Malmö.

ETT GRÖNARE MALMÖ FÖR ALLA

För att Malmö ska vara så vackert och miljövänligt som möjligt så vill jag och mina alliansvänner att staden ska få

fler cykelvägar och fler grönområden. Malmö är framtidens stad och därför ska vi också vara framtidens gröna stad. En ska kunna använda sin bil fritt, men människor som väjer ett mer miljövänligt alternativ ska givetvis premieras. Cykelvägar, park-and-rideanläggningar, kollektivtrafik och gröna parkeringsplatser för miljöbilar är förslag som jag och Centerpartiet arbetar för. Vissa områden i Malmö behöver städas upp mer än andra och vi bör därför ställa krav på fastighetsägare att det är rent och fint framför deras hus. På samma sätt som fastighetsägarna ser till att snö inte ramlar ner från taken så ska de ansvara för att det är rent och snyggt framför porten. MKB och andra kommunala fastigheter ska här föregå med gott exempel.

MER NÄRODLAT OCH EKOLOGISKT

Sommaren har varit solig och skön för de flesta men dessvärre inte för svenska lantbrukare som har fått skörda sina åkrar och slakta sina djur allt för tidigt pga av torka och vattenbrist. I en bransch med låga marginaler för våra bönder kommer detta vara ohållbart om vi vill ha kvar ett fungerande jordbruk. Vi måste börja prioritera våra lokala bönder och satsa mer på närodlat. Jag tillsammans med Centerpartiet vill göra en satsning på gårdsförsäljning. Vi vill att maten ska vara närodlad och gärna ekologisk, vi vill att gårdar ska ha möjlighet att sälja gårdsproducerat vin och lokalbryggd öl. Malmö och Skåne borde satsa mer på att maten till våra barn och äldre kommer från lokala bönder. Detta känns mer aktuellt än någonsin.

Magnus Thulin, Kommunkandidat

 

Rösta på mig

I valet 2018 när du röstar mellan den 28 augusti och den 9 september bestämmer du både vilket parti och vilken person som får din röst. För att rösta på mig till kommunen tar du en vit valsedel från Centerpartiet och sätter ett X framför namnet Magnus Thulin innan du lägger valsedeln i valurnan. I riksdagsvalet rekommenderar jag min kollega Warda Fatih. För att rösta på henne tar du en gul valsedel från Centerpartiet och sätter ett X framför namnet Warda Fatih innan valsedeln läggs i valurnan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top