Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Så funkar Falkenbergsmodellen

Falkenbergsmodellen

  • Ge stöd för att vända skolor med dåliga resultat och öppna nya toppskolor. Staten avsätter 20 miljoner per skola och år till tio skolor i utanförskapsområden för att vända utvecklingen i dem. Ett kontrakt bör slutas mellan kommunen och en ny ideell eller privat huvudman för skolan, som åtar sig att vända resultatutvecklingen, enligt högt satta mål. Kommunen åtar sig att medfinansiera. Skolan bör också, bland annat, ges rätt att förlänga skoltiden för eleverna. Totalt kostar denna del av förslaget 200 miljoner kronor.

 

  • Satsa på civilsamhället, för att erbjuda omfattande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Civilsamhällesorganisationer med demokratiska värderingar, som idrottsrörelsen, ges stöd i syfte att fylla minst halva ungdomars fritid efter skolan med organiserade aktiviteter, som exempelvis läxläsning, idrott eller extrajobb. Varje område föreslås erbjudas statlig medfinansiering på 5-15 miljoner kronor, till en totalkostnad om 100 miljoner kronor.

 

  • Avsätt resurser för uppsökande verksamhet. Kommunerna erbjuds medfinansiering för att stärka arbetet med uppsökande verksamhet i de utsatta områdena. Målet ska vara att ha nått varje ungdom som varken jobbar, studerar eller deltar i åtgärder i det utsatta området minst en gång under året och att särskilt söka upp familjer till ungdomar som varit inblandade i kriminalitet. Tio områden får dela på 100 miljoner kronor för detta syfte.

 

  • Arbeta aktivt med stadsutveckling. Detta för att skapa ett mer blandat område, uppmuntra en högre grad av ägt boende, ett mer levande stadsliv och en säkrare miljö för polisen att arbeta i. Sedan tidigare har Centerpartiet förslag om att investera 70 miljoner kronor för detta ändamål.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top